Här hittar du länk till Uddevalla Folkmusikfestival på Facebook

Uddevalla Folkmusikfestival på Facebook

Kontakta oss:

Ordförande i Bohusläns Spelmansförbund
Anki Lövgren: ordforande@bohuslansspelmansforbund.se
Webmaster
Lotta Karlsson: webmaster@bohuslansspelmansforbund.se

Uddevalla Folkmusikfestival genomförs i samarbete mellan/med stöd av:

Bohusläns Spelmansförbund
Västergötlands Spelmansförbund
Dalslands Spelmansförbund
Folkmusik i Väst
ABF
Studiefrämjandet
Kulturens
SEF-Sveriges Ensamkommandes Förening Uddevalla (finns på Facebook)
Uddevallakassetten
Uddevalla FN-förening
Songlines
Västra Götalandsregionen
Bohusläns Museum