Uddevalla Folkmusik Festival arrangeras av

Bohusläns Spelmans­förbund, Väster­götlands Spelmans­förbund, Dalslands Spelmans­förbund, Kulturens, Studie­främjandet, Sveriges Ensamkommandes Förening och Bohus­läns Museum.

 

 

 

 

Programmet från 2022 och 2023 hittar du i huvudmenyn under Start

Här hittar du länk till Udde­valla Folkmusi­kfestival på Facebook

Uddevalla Folkmusikfestival på Facebook